நீர் இல்லாத நாளெல்லாம் Christian Song Lyrics [DGS Dhinakaran]

Song Name Neer Illatha Naalellam Sung By DGS Dhinakaran Ministry Jesus Calls Neer Illatha Naalellam Lyrics in Tamil நீர் இல்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா நீர் இல்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா உயிரின் ஊற்றே நீயாவாய் உலகின் ஓளியே நீயாவாய் உறவின் பிறப்பே நீயாவாய் உண்மையின் வழியே நீயாவாய் எனது ஆற்றலும் நீயாவாய் எனது வலிமையும் நீயாவாய் எனது அரணும் நீயாவாய் எனது கோட்டையும் நீயாவாய் எனது நினைவும் நீயாவாய் எனது மொழியும் […]