எந்தன் நண்பனே [John Jebaraj Tamil Song Lyrics]

Song Name Endhan Nanbane Ada Endhan Nanbane Sung By John Jebaraj Ministry Levi Ministries Endhan Nanbane John Jebaraj Song Lyrics in Tamil எந்தன் நண்பனே அட எந்தன் நண்பனே நான் சொல்லுவது உண்மை அதை நம்பு நண்பனே – 2அழகான உலகம் நமக்கிங்கு உண்டு அதன் பின்னே சென்றால் என்ன உண்டு – 2 அட வேஸ்டு வேஸ்டு வேஸ்டு இந்த உலகம் ரொம்ப வேஸ்டு ஆனால் டேஸ்டு […]

தேவா உந்தன் சமூகம் [John Jebaraj Tamil Song Lyrics]

Song Name Deva Undhan Samugam Sung By John Jebaraj Ministry Levi Ministries Deva Undhan Samugam John Jebaraj Song Lyrics in Tamil தேவா உந்தன் சமூகம் தெளிதேனிலும் மதுரமே – 2உந்தன் சமூகமே எனது விருப்பம் அதில் வாழ்வதை விரும்புவேன் உந்தன் சமூகமே எனது புகலிடம் அதை என்றும் நான் வாஞ்சிக்கிறேன் தேவா என்றும் உந்தன் சமூகம் வேண்டுமே – 2 உந்தன் சமூகம் என் வாஞ்சையே உந்தன் சமூகம் […]

அகிலமெங்கும் போற்றும் [John Jebaraj Tamil Song Lyrics]

Song Name Agilamengum Potrum Sung By Pastor John Jebaraj Ministry Levi Ministries Agilamengum Potrum John Jebaraj Song Lyrics in Tamil அகிலமெங்கும் போற்றும் எங்கள் தெய்வ நாமமே சுவாசமுள்ள யாவும் துதிக்கும் நாமமே – 2 ஆயிரங்களில் சிறந்த நாமமே மன்னன் இயேசு கிறிஸ்து நாமமே – 2 கால்கள் யாவும் முடங்கும் நாமம் இயேசு நாமம் மட்டுமே நாவு யாவும் பாடும் நாமம் இயேசு நாமம் மட்டுமே – […]

ஒருவரும் சேரா ஒளியினில் [John Jebaraj Tamil Song Lyrics]

Song Name Oruvarum Saera Ozhiyinil Sung By Pastor John Jebaraj Ministry Levi Ministries Oruvarum Saera Ozhiyinil John Jebaraj Song Lyrics in Tamil ஒருவரும் சேரா ஒளியினில் வாசம் செய்திடும் எங்கள் தேவனே மனிதருள் யாரும் கண்டிரா மகிமை உடையவர் எங்கள் தேவனே நீரே உன்னதர் நீரே பரிசுத்தர் நீரே மகத்துவர் உம்மை ஆராதிப்பேன் -2 எல்-ஓலாம் நீரே உமக்கு ஆரம்பம் இல்லையே எல் -ஓலாம் நீரே உமக்கு முடிவொன்றும் […]

உயர் மலையோ சமவெளியோ [John Jebaraj Tamil Song Lyrics]

Song Name Uyar Malaiyo Sung By Pastor John Jebaraj Ministry Levi Ministries Download Uyar Malaiyo John Jebaraj Song Uyar Malaiyo Mp3 (Audio) Download Here Uyar Malaiyo Mp4 (Video) Download Here Download All John Jebaraj Tamil Christian Song Lyrics Here Uyar Malaiyo John Jebaraj Song Lyrics in Tamil எந்தப்பக்கம் வந்தாலும் நீங்க என் கூடாரம் தீங்கு என்னைஅணுகாது துர்ச்சனப்பிரவாகம் […]

எல்லாமே முடிந்தது என்று [John Jebaraj Song Lyrics]

Song Name Ellamae Mudinthathendru Sung By Pastor John Jebaraj Ministry Levi Ministries Album Levi 2 Download Ellamae Mudinthathendru John Jebaraj Song Ellamae Mudinthathendru MP3 (Audio) Download Here Ellamae Mudinthathendru MP4 (Video) Download Here Download All John Jebaraj Tamil Christian Song Lyrics Here Ellamae Mudinthathendru John Jebaraj Song Lyrics in Tamil எல்லாமே முடிந்ததென்று என்னைப் பார்த்து இகழ்ந்தனர் […]