அசாத்தியங்கள் சாத்தியமே Christian Song Lyrics [John Jebaraj]

Song Name Asaathiyangal Saathiyamae Sung By John Jebaraj Ministry Levi Ministries Asaathiyangal Saathiyamae John Jebaraj Song Lyrics in Tamil அசாத்தியங்கள் சாத்தியமே தேவா உந்தன் வார்த்தையாலே அசையாத மலை கூட அசைந்திடுமே அமாராத புயலும் கூட அமர்ந்திடுமே எல்லா புகழும் எல்லா கனமும் என்னில் அசாத்தியம் செய்பவர்க்கே எல்லா துதியும் எல்லா உயர்வும் என்னில் நிலைவரமானவர்க்கே எனக்காய் நிற்கும் இயேசுவுக்கே எனக்காய் பேசும் இயேசுவுக்கே 1. நான் எடுத்த தீர்மானங்கள் […]

எபிநேசரே Ebenesarae Christian Song Lyrics [John Jebaraj]

Song Name Ebenesarae Sung By John Jebaraj Ministry Levi Ministries Ebenesarae John Jebaraj Song Lyrics in Tamil நானும் என் வீடும் என் வீட்டார் அனைவரும் ஓயாமல் நன்றி சொல்வோம்-2 ஒரு கரு போல காத்தீரே நன்றி என்னை சிதையாமல் சுமந்தீரே நன்றி-2 எபிநேசரே எபிநேசரே இந்நாள் வரை சுமந்தவரே எபிநேசரே எபிநேசரே என் நினைவாய் இருப்பவரே நன்றி நன்றி நன்றி இதயத்தில் சுமந்தீரே நன்றி நன்றி நன்றி நன்றி கரு […]

உம்மை நம்பி வந்தேன் Christian Song Lyrics [John Jebaraj]

Song Name Ummai Nambi Vandhen Sung By John Jebaraj Ministry Levi Ministries Ummai Nambi Vandhen John Jebaraj Song Lyrics in Tamil உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெட்கப்படல உம் தயை என்னைக் கைவிடல வெறுங்கையாய் நான் கடந்துவந்தேன் இரு பரிவாரங்கள் எனக்குத் தந்தீர் ஏல்-எல்லோகே ஏல்-எல்லோகே உம்மைத் துதிப்பேன்- நான் காயப்பட்டு நின்றேன் கண்ணீரில் சென்றேன் கலங்கின எனக்காக இறங்கி வந்தீர் உடன்படிக்கை என்னோடு செய்து இழந்திட்ட யாவையும் […]

பலமாக ரூபிக்கப்பட்ட தேவ குமாரன் Christian Song Lyrics [John Jebaraj]

Song Name Balamaaga Roobikkapatta Sung By John Jebaraj Ministry Levi Ministries Balamaaga Roobikkapatta John Jebaraj Song Lyrics in Tamil பலமாக ரூபிக்கப்பட்ட தேவ குமாரன் இயேசுவே எங்கள் கிரீடங்கள் யாவையும் கழற்றுகின்றோம் உம் மகிமையின் பாதத்தில் கிடத்துகின்றோம் உம்மை மென்மேலும் உயர்த்துகின்றோம் உம்முன் நெடுஞ்சாண்கிடையாகின்றோம் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே பரிசுத்தர் முற்றிலும் பரிசுத்தரே எங்கள் இயேசு முற்றிலும் பரிசுத்தரே ஜீவனின் மார்க்கத்தை உம் மாம்சத்தின் திரைவழி தந்தவரே திரையினுள் பிரவேசிக்க […]

தாயினும் மேலாய் என்மேல் Christian Song Lyrics [John Jebaraj]

Song Name Thaayinum Melaay Enmel Sung By John Jebaraj Ministry Levi Ministries Thaayinum Melaay Enmel John Jebaraj Song Lyrics in Tamil தாயினும் மேலாய் என்மேல் அன்பு வைத்தவர் நீரே ஒரு தந்தையைப் போல என்னையும் ஆற்றித் தேற்றிடிவீரே என் உயிரோடு கலந்தவரே உம் உறவாலே மகிழ்ந்திடுவேன் உன் மேல் அன்பு வைத்தேன் -நான் உமக்காக எதையும் செய்வேன் கைவிடப்பட்ட நேரங்களெல்லாம் உம் கரம் பிடிப்பேன் எனைக் காக்கும் கரமதை […]

ஏனோ ஏனோ ஏன் இந்த முழுவல் Christian Song Lyrics [John Jebaraj]

Song Name Yeno Yeno Yen Intha Muzhuval Sung By John Jebaraj Ministry Levi Ministries Muzhuval John Jebaraj Song Lyrics in Tamil ஏனோ ஏனோ ஏன் இந்த முழுவல் – 2 அசத்தனாம் என்மேல் ஆசத்தி கொண்ட அசத்துரு உம் போல எவருமில்லை – 2 ஏனோ ஏன் இந்த அசலை அன்பு ஏனோ என்மீது சிலுவை அன்பு – 2 தவறுகள் கொண்டேன் நசினைகள் கொண்டேன் ஆனாலும் சிலுவையின் […]

இயேசுவே வாழ்வென்று கற்றுக்கொண்டேன் Christian Song Lyrics [John Jebaraj]

Song Name Yesuvae Vazhventu Kattrukonden Sung By John Jebaraj Ministry Levi Ministries Yesuvae Vazhventu Kattrukonden John Jebaraj Song Lyrics in Tamil இயேசுவே வாழ்வென்று கற்றுக்கொண்டேன் அவரால் அத்தனையும் பெற்றுக்கொண்டேன் – (2) என் ஜெபமெல்லாம் வீணாகப் போகல என் விசுவாசும் என்றுமே தோற்கல – (2) நான் ஜெபிக்கும் நேரம் அக்கினியாய் மாறும் தடையெல்லாம் விடையாக மாறிப்போகும் அபிஷேகமெல்லாம் நதியாகப் பாயும் பரலோகம் எனக்காக வேலை செயும் – […]

என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி Christian Song Lyrics [John Jebaraj]

Song Name Ennai Valladikku Neeki Sung By John Jebaraj Ministry Levi Ministries Ennai Valladikku Neeki John Jebaraj Song Lyrics in Tamil என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி உம் கரங்களால் தூக்கி உன்னதத்தில் வைத்ததை மறப்பேனோ நீர் சொன்னதினால் நான் பிழைத்துக்கொண்டேன் நீர் கண்டதினால் நான் ஜீவன் பெற்றேன் எங்கள் ஆதரவே எங்கள் அடைக்கலமே எங்கள் மறைவிடமே. உம்மை ஆராதிப்பேன் 1. ஆழத்தில் இருத்தென்னை தூக்கிவிட்டீர் உயர்வான தளங்களில் நிறுத்தி வைத்தீர் […]

அழைத்தவரே அழைத்தவரே Christian Song Lyrics [John Jebaraj]

Song Name Azhaithavarae Azhaithavarae Sung By John Jebaraj Ministry Levi Ministries Azhaithavarae Azhaithavarae John Jebaraj Song Lyrics in Tamil அழைத்தவரே அழைத்தவரே என் ஊழியத்தின் ஆதாரமே – 2 எத்தனை நிந்தைகள் எத்தனை தேவைகள் எனை சூழநின்றாலும் உம்மை பார்க்கின்றேன் – 2 உத்தம ஊழியன் என்று நீர் சொல்லிடும் ஒரு வார்த்தை கேட்டிட உண்மையாய் ஒடுகிறேன் – 2 1. வீணான புகழ்ச்சிகள் எனக்கிங்கு வேண்டாமே பதவிகள் பெருமைகள் […]

ஜீவன் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க Christian Song Lyrics [John Jebaraj]

Song Name Jeevan Thandeer Ummai Sung By John Jebaraj Ministry Levi Ministries Jeevan Thandeer Ummai John Jebaraj Song Lyrics in Tamil ஜீவன் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க வாழ வைத்தீர் உம்மை ஆராதிக்க தெரிந்துகொண்டீர் உம்மை ஆராதிக்க உம்மை எந்நாளும் ஆராதிப்பேன் ஆராதனை – 3 ஓ…… நித்தியமானவரே நீரே நிரந்தமானவர் நீரே கனத்திற்கு பாத்திரர் நீரே மகிமையுடையவர் உம்மை என்றும் ஆராதிப்பேன் கிருபை தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க பெலனை […]